dr. Bodnár Zoltán

kuratóriumi tag

1983-ban diplomáztam az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán, amelynek Pénzügyi Jogi Tanszékén tanársegédként, majd adjunktusként, illetve egyetemi docensként dolgoztam. 1986-ban kandidátusi fokozatot szereztem az MTA-n. 1990 és 2010 között a Magyar Nemzeti Bank, a CIB Bank, a Nemzeti Autópálya Zrt, majd a Magyar Export Import Bank vezetője voltam. 2010 óta az ELTE ÁJK félállású egyetemi docense vagyok. Pályám során számos gazdasági társaságban és nemzetközi szervezetben töltöttem be különböző tisztségeket. Különös érdeklődést mutatok a kortárs magyar irodalom iránt, fanatikus gyűjtője vagyok a kortárs képzőművészeti alkotásoknak.

kuratórium

stáb

Önkénteseink